Loading...
MAGAZÍN
OBCHOD
AKADEMIE
Zavřít
zavřít
vyhledávání
Zadejte výše hledaný výraz...
MenuMenuVyhledáváníVyhledávání
NavigaceNavigaceNavigaceNavigace
TRENÉRSKÉ KURZYČLÁNKYINFORMACE O STUDIUO NÁS
Ronnie.cz 
Trenérská škola I. třídy

Trenérská škola I. třídy

Od podzimu roku 2012 do léta 2020 probíhala na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (FTVS UK) ve spolupráci s naší Fitness akademií Ronnie.cz a Svazem kulturistiky a fitness České republiky Trenérská škola I. třídy, prestižní dvouleté studium pro dosažení nejvyššího možného vzdělání v našem oboru. V současnosti (2022) Trenérská škola I. třídy se specializací Kulturistika a fitness na FTVS UK již neprobíhá. Níže tak pouze rekapitulujeme informace platné mezi lety 2012-2020.

Trenérská škola v letech 2012-2020

Trenérská škola I. třídy na FTVS UK byla obnovena v roce 2012 z iniciativy tehdejšího zastupujícího předsedy SKFČR Martina Jebase, který v prvních letech studium organizoval. Poté, co se v roce 2018 rozhodl dále na vrcholné pozice v SKFČR nekandidovat a postupně svazovou činnost omezoval, došlo k postupnému ukončování Trenérské školy I. třídy. Ve školním roce 2019/2020 tak již nebyl otevřen 1. ročník, pokračovali pouze studenti 2. ročníku, z nichž většina ukončila studium na podzim 2020. Od školního roku 2020/2021 již ve spolupráci FTVS UK, SKFČR a Fitness akademie Ronnie.cz Trenérská škola I. třídy specializace Kulturistika a fitness neprobíhá. SKFČR se od podzimu 2020 spolupodílí na nově vzniklých Trenérských kurzech I. třídy ve spolupráci s Vysokou školou tělesné výchovy a sportu Palestra.

Systém vzdělávání trenérských škol

Systém trenérských vzdělávání v kulturistice a fitness (a obecně i v řadě jiných sportovních odvětví) lze rozdělit do tří základních úrovní. Nejnižším stupněm vzdělání je dosažení kvalifikace trenéra III. třídy, vyšším trenéra II. třídy, nejvyšším pak trenéra I. třídy.

 • Trenér III. třídy (licence C)
  Tato nejnižší úroveň vzdělávání (někdy označovaná jako „licence C“) se v současnosti v České republice nerealizuje, v minulosti mohli získat licenci trenéra III. třídy úspěšní absolventi kratších, zpravidla jedno- až dvouvíkendových základních kurzů.
 • Trenér II. třídy (licence B)
  Jedná se o pokročilé rekvalifikační vzdělávání v délce 150 výukových hodin, které poskytují komerční subjekty, které mají akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT). Samotné označení získané licence bývá různé, např. Trenér kulturistiky, Instruktor fitness atd., jedná se ale (z pohledu státních orgánů) o stejnou úroveň vzdělání, kterou musí získat všichni lidé, kteří chtějí pracovat např. jako osobní trenéři (tzn. kteří chtějí získat vázanou živnost „Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb“), kterou by ale také měli disponovat lidé, kteří chtějí provozovat fitness centra (byť se jedná o živnost volnou, zpravidla provozování fitness centra obnáší i práci s klienty a zde je získání rekvalifikačního vzdělání nezbytné). Fitness akademie Ronnie.cz je držitelem akreditace MŠMT pro rekvalifikace Instruktor fitness, Trenér kulturistiky, Instruktor bojových sportůPoradce pro výživu. Další podrobnosti o tomto typu studia najdete na stránce Kurzy s akreditací MŠMT.
 • Trenér I. třídy (licence A)
  Jedná se o nejvyšší možné vzdělání v daném sportovním odvětví, které může zajišťovat pouze akreditovaná vysoká škola ve spolupráci s příslušným sportovním svazem, v našem případě Svazem kulturistiky a fitness České republiky (SKFČR). Standardní délka studia jsou 2 roky. Úspěšné absolvování studia je samozřejmě též podkladem pro možné získání vázané živnosti „Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb“. Fitness akademie Ronnie.cz je partnerem SKFČR a specializovanou výuku v rámci Trenérské školy I. třídy zajišťovali mezi lety 2012-2020 v převážné míře pro SKFČR právě naši lektoři.

Ceny studia

Výše školného se odvíjela od nákladů na výuku rozpočtenou pro optimální počet studentů ve studijním programu. Pro 1. ročník bylo školné určeno ve výši 25.000 Kč, pro navazující 2. ročník v prvních letech studia 20.000 Kč, později pak 25.000 Kč. V případě, že byl student Trenérské školy zároveň studentem či absolventem FTVS UK, pak v průběhu studia absolvoval pouze části Specializace a cena výuky byla 14.000 Kč pro každý ročník.

Přihlášky

Nutnou podmínkou studia bylo ukončené středoškolské vzdělání (maturita), také pak ukončené vzdělání trenéra II. třídy na některé z komerčních institucí (např. Fitness akademie Ronnie.cz, ale samozřejmě i jiné). Nezbytnou podmínkou bylo včasné podání přihlášky (zpravidla do července daného roku) a uhrazení školného.

V případě, že student neměl ukončené vzdělání trenéra II. třídy, mohl být i přesto ke studiu I. třídy podmíněně přijat, musel si však nejpozději do konce kalendářního roku, ve kterém ke studiu nastupuje, vzdělání dokončit.

Průběh studia

Studium Trenérské školy I. třídy je dvouleté, v každém školním roce se skládalo z celkem 80 hodin teoretických základů (tzv. Všeobecná část, přednášeli odborníci z FTVS UK) a ze 120 hodin Specializace (přednášeli odborníci zajištění SKFČR a Fitness akademií Ronnie.cz). V průběhu studia se vykonávali z určených předmětů zkoušky nebo zápočty, závěrem studia bylo úspěšné absolvování závěrečné zkoušky před zkušební komisí a obhajoba závěrečné práce.

Všeobecná část výuky probíhala ve víkendových konzultacích, a to zpravidla od pátku do soboty. Praktická část (Specializace) byla zajišťována víkendově (resp. zpravidla od pátečního odpoledne do neděle). Výuka probíhala převážně v budově FTVS UK (José Martího 31, Praha 6), a to od října do června daného školního roku.

Plán studia 1. ročníku - Všeobecná část

Níže uvedený plán (resp. rozpis předmětů) je pouze vzorový, reálné výukové plány pro konkrétní ročníky studia se mohly částečně lišit.

 • Anatomie
 • Fyziologie
 • Pedagogika
 • První pomoc
 • Výživa
 • Masáže
 • Sportovní trénink
 • Společenskovědní základ
 • Kondice a kondiční příprava

Plán studia 1. ročníku - Specializace

Níže uvedený plán je pouze vzorový, reálné výukové plány pro konkrétní ročníky studia se mohly částečně lišit. V průběhu roku student pracoval na seminární práci o konečném rozsahu cca 15 stran (+ přílohy a tabulky) na jím zvolené a odpovědným vyučujícím (zpravidla garantem SKFČR) schválené téma.

 • Trénink
  • Kineziologické rozbory
  • Testování oslabených a zkrácených svalů
  • Svalové dysbalance
  • Posilování jednotlivých svalových skupin
  • Praktická výuka
 • Výživa a suplementace
  • Základy výživy + trávicí systém
  • Výživa I.
  • Výživa II.
  • Výživa III.
  • Výživa IV.
  • Výživové plány, redukční a objemové, koncepce
  • Soutěžní příprava vrcholové kulturistiky mužů
  • Sportovní výživa + doplňky sportovní výživy I.
  • Doplňky sportovní výživy II.
 • Obecná specializace
  • Organizace kulturistiky a fitness v ČR a ve světě
  • Soutěžní disciplíny fitness a kulturistiky
  • Systém rozhodování soutěží v kulturistice a fitness
  • Pohybový projev v kulturistice a fitness
  • Tréninkové programy a cykly v kulturistice
  • Zakázané látky ve sportu
  • Zakázané látky ve sportu pohledem práva
  • Psychologie osobnosti
  • Fáze pro nárůst síly a svalové hmoty
  • Fáze pro redukci podkožního tuku
  • Závěrečná fáze těsně před soutěží + den soutěže
  • Seminární práce

Plán studia 2. ročníku - Všeobecná část

Níže uvedený plán (resp. rozpis předmětů) je pouze vzorový, reálné výukové plány pro konkrétní ročníky studia se mohly více či méně lišit.

 • Fyziologie
 • Regenerace
 • Psychologie
 • Diagnostika
 • Kompenzace
 • Sportovní příprava dětí
 • Společenskovědní základ
 • Kondice gymnastiky
 • Management
 • Antidoping
 • Sport a životní prostředí
 • Koučing trenérské praxe

Plán studia 2. ročníku - Specializace

Níže uvedený plán je pouze vzorový, reálné výukové plány pro konkrétní ročníky studia se mohly více či méně lišit. V průběhu roku student pracoval na závěrečné práci o konečném rozsahu cca 30 stran (+ přílohy a tabulky) na jím zvolené a odpovědným vyučujícím (zpravidla garantem FTVS UK) schválené téma. V průběhu roku též student v pozici vyučujícího absolvoval praktické přednášení v rámci trenérských kurzů II. třídy a v pozici zkušebního rozhodčího se účastnil vybrané soutěže Svazu kulturistiky a fitness České republiky. V případě úspěšného hodnocení na soutěžích mohl zažádat (za splnění následných podmínek) o vydání rozhodcovské licence.

 • Trénink
  • Zátěžová diagnostika
  • Svalová symetrie
  • Aplikace kondičního tréninku pro sportovce jiných sportovních zaměření
  • Stabilizační cvičení
  • Zdravotní tělesná výchova + praktická cvičení
  • Regenerace a předcházení zranění
 • Výživa
  • Výživa V.
  • Vývoj, výroba a marketing sportovní výživy
 • Obecná specializace
  • Zakázané látky ve sportu pohledem práva
  • Zakázané látky ve sportu
  • Hormonální systém a možnosti jeho ovlivňování
  • Biochemie
  • Trénink a přístupy dle typu osobnosti
  • Příprava na praktické rozhodování na soutěžích
  • Praktické rozhodování na soutěžích
  • Individuální příprava na praktickou výuku
  • Praktická výuka z pozice lektora
  • Individuální závěrečná práce

Ukázkové rozvrhy

MAGAZÍN
OBCHOD
AKADEMIE
Zavolejte nám 775 31 00 33
(po - pá: 09:00 - 16:00)
Podání přihlášky Kontakty
Mapa stránek Nahlásit chybu