Loading...
Skrýt pruhProtein Scitec jen za 333 Kč!Navíc při koupi 3 kusů mléčná rýže ZDARMA!
MAGAZÍN
OBCHOD
AKADEMIE
Zavřít
zavřít
vyhledávání
Zadejte výše hledaný výraz...
MenuMenuVyhledáváníVyhledávání
NavigaceNavigaceNavigaceNavigace
Zadejte výše hledaný výraz...
TRENÉRSKÉ KURZYČLÁNKYINFORMACE O STUDIUO NÁS
Ronnie.cz 
Trenérské kurzy
Výživový poradce (dříve Poradce pro výživu)

Výživový poradce (dříve Poradce pro výživu)

Rychlá navigace: ceny studia • termíny • přihlášky

Na základě velkého zájmu našich absolventů o výživu jsme se rozhodli připravit nový rekvalifikační program, dříve známý jako Poradce pro výživu, který umožňuje proniknout do hloubky v oblasti specifik výživy, stravovacích doporučení a tvorby výživových plánů.

NOVINKA Studijní program Poradce pro výživu u nás probíhal od roku 2015, v roce 2022 byl inovován a výrazně vylepšen. Nově nese název Výživový poradce (podle Národní soustavy kvalifikací a Národního pedagogického institutu České republiky má kód 69-042-N) a spadá do tzv. profesních kvalifikací. Akreditace je nám udělena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ale zkouškové požadavky a zkušební autorizované osoby spadají nově pod Ministerstvo zdravotnictví. Naše akademie je jednou z velmi mála institucí v Česku, které mohou studenty nejen rekvalifikačními kurzy Výživový poradce provázet, ale také je přímo zkoušet (zkoušejí tedy přímo naši lektoři, kteří prošli náročným autorizačním procesem Ministerstva zdravotnictví, a nikoli externí zkušební komisaři jako ve většině jiných institucí). Zkoušky Výživového poradce jsou státní a podle hodnotícího standardu Ministerstva zdravotnictví. Studenti od nás odchází s osvědčením o absolvování kurzu Fitness akademie Ronnie.cz a po úspěšném složení zkoušky s certifikátem podepsaným Ministerstvem zdravotnictví a Europassem. Všechny tyto dokumenty nemají nijak omezenou platnost.

Kalendář termínů pro aktuální rok najdete zde.

Rekvalifikační akreditované kurzy Výživový poradce můžete absolvovat dvěma způsoby - formou víkendového studia nebo v rámci intenzivních letních kurzů. Víkendová forma studia probíhá vždy v pěti na sebe navazujících prodloužených víkendech (pátek odpoledne + sobota + neděle), po kterých následuje zpravidla 14denní studijní volno pro přípravu na závěrečné zkoušky. O letních prázdninách pořádáme intenzivní kurzy, které začínají zpravidla v pátek nebo sobotu a pokračují bez přestávky dalších 12 dní. Po přestávce na studium následují zkoušky. Přesné termíny jednotlivých výukových týdnů pro dané kurzy najdete po rozkliknutí konkrétního kurzu na této stránce.

Hodinový rozsah výuky (víkendové kurzy):

  • pátek - od 15:00 do 18:00 (19:00)
  • sobota - od 9:00 do 18:00
  • neděle - od 9:00 do 17:00 (18:00)

Hodinový rozsah výuky (letní intenzivní kurzy):

  • vždy od 9:00 do 17:00 (18:00)

Náplň kurzu

Níže najdete rozpis základních témat kurzu tak, jak je dán Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. V posledním sloupci najdete, kolik hodin má být danému tématu věnováno (pro teorii je 1 výuková hodina rovna 45 minutám, pro praxi 60 minutám).

Účast na kurzu musí být minimálně 80 %.

témahodin
poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1
historie stravování (vývoj, specifika naší zeměpisné šířky) 2
fyziologie trávení (stavba, průběh trávení, enzymy, hormonální systém) 4
makronutrienty, mikronutrienty (sacharidy, tuky, bílkoviny, vitamíny, minerály) 10
pitný režim (správné stanovení pitného režimu na základě věku, hmotnosti a sportovní disciplíny) 2
výpočet bazálního metabolismu (podle ověřených rovnic, např. Harris-Benedictova rovnice, porovnání jejich výsledků) 2
technologie zpracování potravin (seznámení se s novými trendy zpracování potravin a jejich klady a zápory) 2
doplňky pro zvláštní výživu (kategorizace doplňků a jejich využití) 2
doplňky pro výživu sportovce (rozdělení podle složení a vhodnosti pro jednotlivé sportovní disciplíny) 3
SZPI (Státní zemědělská a potravinářská inspekce) - kontrola potravin a legislativa 1
správné čtení a výklad etiket (schopnost správně přečíst a pochopit, co daný výrobek obsahuje, a odhalit klamání spotřebitele nepřesnými a zavádějícími informacemi) 1
výživa a sport 10
specifika výživy v závislosti na charakteru výkonu (síla, rychlost, vytrvalost), jeho délce a intenzitě, v závislosti na úrovni výkonu (rekreační, výkonnostní, vrcholová) a specifika výživy dětí a mládeže ve sportu
výživa a fitness 10
specifika výživy dle úrovně a vyspělosti cvičenců, jak správně připravit výživu a suplementaci ve fitness, kulturistice, CrossFitu, aerobních formách skupinových cvičení, spinningu, nordic walkingu, silovém trojboji, vzpírání
výživa a zdraví 10
nutný příjem a výdej pro zdravé fungování organismu
problémy spojené s nevyváženým příjmem a výdejem, problémy s jednostranným příjmem stravy
choroby trávicího systému
stravovací doporučení při diabetes mellitus, zvýšeném krevním cholesterolu, ICHS, při hypo- a hyperfunkci štítné žlázy, obezitě
poruchy příjmu potravy
praxe 60
diagnostika - anamnéza
měření bioimpedančním přístrojem InBody 520
výpočty bazálního metabolismu, vhodného kalorického příjmu, jednotlivých složek v potravě a jejich gramáž
příprava jídelníčku pro konkrétní osoby dle individuálních potřeb a parametrů
praktické čtení etiket
celkem:120

Závěrečné zkoušky

  • Písemný test. Test má 25 otázek, odpovědi jsou výběrové, každá otázka má 4 možnosti odpovědí, kde vždy pouze jedna je správná. Otázky jsou průřezové z celého rozsahu učebního plánu, vždy z probraného učiva.
  • Seminární práce. Student zpracuje seminární práci na zvolené téma a před zkouškami ji odešle ke zhodnocení. Pokud je schválena, donese ji vytištěnou k ústní zkoušce. Zkoušející může klást doplňující dotazy.
  • Ústní zkouška. Probírána jsou témata celého průřezu učební osnovou kurzu - jak teoretická, tak praktická (příprava jídelníčku a potravin aj.).

Hodnocení úspěšnosti závěrečné zkoušky:

  • Úspěšně je hodnocen test se 72 % správných odpovědí (test 25 otázek, 18 správných odpovědí).
  • Seminární práce - obhajoba seminární práce při ústní zkoušce.
  • Ústní zkouška před dvojčlennou komisí, hodnocení dle zodpovězení otázek a témat.
MAGAZÍN
OBCHOD
AKADEMIE
Zavolejte nám 775 31 00 33
(po - pá: 09:00 - 16:00)
Podání přihlášky Kontakty
Mapa stránek Nahlásit chybu
(-)