Loading...
Skrýt pruhNové příchutě v prodeji!
100 % Whey Protein 2+1 ZDARMA🔥
Nová pistácie a jahoda + 5 dalších! Klikněte zde.
MAGAZÍN
OBCHOD
AKADEMIE
Zavřít
zavřít
vyhledávání
Zadejte výše hledaný výraz...
MenuMenuVyhledáváníVyhledávání
NavigaceNavigaceNavigaceNavigace
Zadejte výše hledaný výraz...
TRENÉRSKÉ KURZYČLÁNKYINFORMACE O STUDIUO NÁS
Ronnie.cz 
Trenérské kurzy
Instruktor fitness

Instruktor fitness

Rychlá navigace: ceny studia • termíny • přihlášky

Rekvalifikační akreditované trenérské kurzy Instruktor fitness můžete absolvovat dvěma způsoby - formou víkendového studia nebo v rámci intenzivních letních kurzů. Víkendová forma studia probíhá vždy v pěti na sebe navazujících prodloužených víkendech (pátek odpoledne + sobota + neděle), po kterých následuje zpravidla 14denní studijní volno pro přípravu na závěrečné zkoušky. Od roku 2009 pořádáme o letních prázdninách i intenzivní kurzy, které začínají zpravidla v pátek nebo sobotu a pokračují bez přestávky dalších 12 dní (Instruktor fitness či Poradce pro výživu), případně 14 dní (Instruktor fitness + Trenér kulturistiky). Po přestávce na studium následují zkoušky. Přesné termíny jednotlivých výukových týdnů pro dané kurzy najdete na této stránce.

Hodinový rozsah výuky (víkendové kurzy):

 • pátek - od 15:00 do 18:00 (19:00)
 • sobota - od 9:00 do 18:00
 • neděle - od 9:00 do 17:00 (18:00)

Hodinový rozsah výuky (letní intenzivní kurzy):

 • vždy od 9:00 do 17:00 (18:00)

Možné změny s ohledem na vládní omezení

V případě, že jsou v době termínu kurzu platná vládní koronavirová omezení, probíhala teoretická výuka zkraje roku 2021 on-line formou. Podrobnosti o kurzech v dubnu a potom v létě 2021 najdete v tomto článku.

Jaká je tematická skladba kurzů?

Vzdělávací program Instruktor fitness obsahuje celkem 150 výukových hodin. Obecné rozdělení studijních témat je dáno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a je následující:

studijní témarozsah výuky
anatomie, fyziologie, diagnostika hybného systému 22 hodin
traumatologie, psychologie, pedagogika 14 hodin
základy výživy, hygiena, didaktika sport. tréninku 14 hodin
metodika sportovního tréninku 25 hodin
specifika sportovního tréninku 25 hodin
praktická cvičení 50 hodin

Během prvního víkendu se studenti seznámí s obsahem a náplní práce fitness instruktora a vysvětlí si základní rozdíl v tréninku začátečníků a vyspělejších cvičenců. V další části tohoto víkendu studenti proniknou do tajemství anatomie, fyziologie, první pomoci a fungování lidského těla. Jelikož dbáme na vysokou úroveň našich absolventů, základní pojmy vyučujeme v latinském jazyce. Zpětná vazba z praxe je taková, že manažeři fitness, ve kterých pak studenti zpravidla pracují, toto vyžadují a perfektní znalosti našich absolventů výrazně oceňují.

Na začátku druhého víkendu studenti absolvují přednášku z antropometrie, kde se i prakticky zkouší měřit kalipery a pásovými mírami. Následuje přednáška z oblasti antidopingu. Následující dva dny jsou věnované teorii a didaktice sportovního tréninku, metodice a specifikům sportovního tréninku, psychologii, komunikaci, pedagogice a hygienickým zásadám.

Třetí víkend je věnován v pátek specializaci ve fitness, a to konkrétně síle, přípravě tréninkových plánů, tréninkovým metodám ve fitness. V sobotu a v neděli se studenti postupně seznamují se základy výživy, pitného režimu a suplementace.

Následující, čtvrtý víkend je věnován v pátek právní problematice a tematice správného čtení etiket na suplementech. Sobota a neděle je věnována diagnostice hybného systému, kde studenti sami na sobě provádějí kineziologické rozbory, testování zkrácených a oslabených svalů.

Poslední víkend je v pátek věnován tématu finální přípravy závodníka ve fitness a v kulturistice, sobota a neděle pak praktické výuce ve fitness. Zde se probírá správná technika jednotlivých cviků a jejich vhodnost pro konkrétní skupiny cvičenců. Studenti si mohou vše v praxi vyzkoušet pro lepší pochopení probíraných cvičení.

Závěrečné zkoušky

 • Písemný test. Skládá se z 5 hlavních částí dle výukových víkendů. Každá část obsahuje 5 otázek, odpovědi jsou výběrové, každá otázka má 4 možnosti odpovědí, kde vždy pouze jedna je správná. Studenti rekvalifikace Trenér kulturistiky mají navíc pět otázek z této specializace - výběrové i otevřené, kde odpověď sami vypisují. Navíc je také ústní zkouška ze specializace.
 • Ústní zkouška z anatomie. Student si vylosuje na lístku otázku (jednotlivé svaly či svalové skupiny). Probere anatomii a funkce svalů, pomůckou je model kostry.
 • Seminární práce. Student zpracuje seminární práci na zvolené téma a před zkouškami ji odešle ke zhodnocení. Pokud je schválena, donese ji vytištěnou k ústní zkoušce - praxi. Zkoušející může klást doplňující dotazy.
 • Ústní zkouška - praxe. V prostorách fitness centra zodpovídá student vylosovanou otázku (procvičení svalových skupin u konkrétních jedinců aj.). Zkoušející se může ptát na doplňující dotazy i z jiných vyučovaných oblastí.

Hodnocení úspěšnosti závěrečné zkoušky:

 • Úspěšně je hodnocen test se správnými 3 odpověďmi z každé z pěti částí.
 • Ústní zkouška z anatomie se hodnotí stupněm 1 až 3, známka 4 znamená, že student neuspěl a k dalším částem závěrečné zkoušky nepokračuje.
 • Seminární práce - obhajoba seminární práce při ústní zkoušce.
 • Ústní zkouška - praxe - záleží na správné volbě cviků a vysvětlení jejich provedení, zodpovězení doplňujících otázek.
 • Pozn.: v případném opravném termínu píše student jen testy z částí, v nichž neuspěl.

Doplňující informace

Naši přednášející dávají na závěr svých vyučovacích bloků možnosti dotazů na Vaše konkrétní problémy nebo otázky z probíraných témat. Pořadí probírání jednotlivých témat může být změněno podle časových možností přednášejících.

V rámci kurzu je kromě teorie probírána také diagnostika pohybového aparátu, při níž se studenti vzájemně ve spodním prádle (plavkách) vyšetřují, samozřejmě také techniky protahování a praktické cvičení v posilovně. V těchto praktických částech kurzů je vyžadována 100% docházka.

V případě, že studenti projeví zájem také o možnost získání osvědčení Trenér kulturistiky, absolvují celý kurz Instruktor fitness (viz výše) a nad jeho rámec další navazující studium se zaměřením na sportovní kulturistiku. To probíhá v případě víkendových kurzů o dalším prodlouženém víkendu (při intenzivních kurzech 2 dny následující hned po Instruktoru fitness) a jsou probírána témata jako Specifika kulturistického tréninku (teorie + praxe), Weiderovy principy, Zakázané látky ve sportu, Hodnocení na soutěžích, Pózování na soutěžích a další.

MAGAZÍN
OBCHOD
AKADEMIE
Zavolejte nám 775 31 00 33
(po - pá: 09:00 - 16:00)
Podání přihlášky Kontakty
Mapa stránek Nahlásit chybu
(-)