Rychlá navigace: ceny studia • termíny • přihlášky • časté otázky

Rekvalifikační akreditované trenérské kurzy Instruktor fitness můžete absolvovat dvěma způsoby - formou víkendového studia nebo v rámci intenzivních letních kurzů. Víkendová forma studia probíhá vždy v pěti na sebe navazujících prodloužených víkendech (pátek odpoledne + sobota + neděle), po kterých následuje zpravidla 14denní studijní volno pro přípravu na závěrečné zkoušky (více o nich zde). Od roku 2009 pořádáme o letních prázdninách i intenzivní kurzy, které začínají vždy v pátek a pokračují bez přestávky dalších 12 dní. Po přestávce na studium následují zkoušky. Přesné termíny jednotlivých výukových týdnů pro dané kurzy najdete na této stránce.

Hodinový rozsah výuky (víkendové kurzy):

  • pátek - od 15:00 do 18:00 (19:00)
  • sobota - od 9:00 do 18:00
  • neděle - od 9:00 do 17:00 (18:00)

Hodinový rozsah výuky (letní intenzivní kurzy):

  • vždy od 9:00 do 17:00 (18:00)

Jaká je tematická skladba kurzů?

Vzdělávací program Instruktor fitness obsahuje celkem 150 výukových hodin. Obecné rozdělení studijních témat je dáno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a je následující:

studijní témarozsah výuky
anatomie, fyziologie, diagnostika hybného systému 22 hodin
traumatologie, psychologie, pedagogika 14 hodin
základy výživy, hygiena, didaktika sport. tréninku 14 hodin
metodika sportovního tréninku 25 hodin
specifika sportovního tréninku 25 hodin
praktická cvičení 50 hodin

Během prvního víkendu se studenti seznámí s obsahem a náplní práce fitness instruktora a vysvětlí si základní rozdíl v tréninku začátečníků a vyspělejších cvičenců. V další části tohoto víkendu studenti proniknou do tajemství anatomie, fyziologie, první pomoci a fungování lidského těla. Jelikož dbáme na vysokou úroveň našich absolventů, základní pojmy vyučujeme v latinském jazyce. Zpětná vazba z praxe je taková, že manažeři fitness, ve kterých pak studenti zpravidla pracují, toto vyžadují a perfektní znalosti našich absolventů oceňují.

Na začátku druhého víkendu studenti absolvují přednášku z antropometrie, kde se i prakticky zkouší měřit kalipery a pásovými mírami. Následuje přednáška z oblasti antidopingu. Následující dva dny jsou věnované teorii a didaktice sportovního tréninku, metodice a specifikům sportovního tréninku, psychologii, komunikaci, pedagogice a hygienickým zásadám.

Třetí víkend je věnován v pátek specializaci ve fitness, a to konkrétně síle, přípravě tréninkových plánů, tréninkovým metodám ve fitness. V sobotu a v neděli se studenti postupně seznamují se základy výživy, pitného režimu a suplementace.

Následující, čtvrtý víkend je věnován v pátek právní problematice a tematice správného čtení etiket na suplementech. Sobota a neděle je věnována diagnostice hybného systému, kde studenti sami na sobě provádějí kineziologické rozbory, testování zkrácených a oslabených svalů.

Poslední víkend je v pátek věnován tématu finální přípravy závodníka ve fitness a v kulturistice, sobota a neděle pak praktické výuce ve fitness. Zde se probírá správná technika jednotlivých cviků a jejich vhodnost pro konkrétní skupiny cvičenců. Studenti si mohou vše v praxi vyzkoušet pro lepší pochopení probíraných cvičení.

Doplňující informace

Naši přednášející dávají na závěr svých vyučovacích bloků možnosti dotazů na Vaše konkrétní problémy nebo otázky z probíraných témat. Pořadí víkendů může být změněno podle časových možností přednášejících.

V rámci kurzu je kromě teorie probírána také diagnostika pohybového aparátu, při níž se studenti vzájemně ve spodním prádle (plavkách) vyšetřují, samozřejmě také techniky protahování a praktické cvičení v posilovně. V těchto praktických částech kurzů je vyžadována 100% docházka.

V případě, že studenti projeví zájem také o možnost získání osvědčení Trenér kulturistiky, absolvují celý kurz Instruktor fitness (viz výše) a nad jeho rámec další navazující studium se zaměřením na sportovní kulturistiku. To probíhá v případě víkendových kurzů o dalším prodlouženém víkendu a jsou probírána témata jako Specifika kulturistického tréninku (teorie + praxe), Weiderovy principy, Zakázané látky ve sportu, Hodnocení na soutěžích, Pózování na soutěžích a další.

Navštivte nás i na Facebooku: FB stránka Ronnie.cz
Fitness akademie Ronnie.cz, s. r. o. • Bruslařská 1185/16, 102 00 Praha 10 - Hostivař • IČ: 03636429, DIČ: CZ03636429 • Kontaktní údaje
Copyright © 2010-2019 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2019 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu společnosti Erasport, s. r. o. zakázáno.