Rychlá navigace: ceny studia • termíny • přihlášky • časté otázky

Na základě velkého zájmu našich absolventů o výživu jsme se rozhodli připravit nový rekvalifikační program Poradce pro výživu, který umožňuje proniknout do hloubky v oblasti specifik výživy, stravovacích doporučení a tvorby výživových plánů. Studijní program u nás probíhá již od roku 2015, kalendář termínů pro aktuální rok najdete zde.

Rekvalifikační akreditované kurzy Poradce pro výživu můžete absolvovat dvěma způsoby - formou víkendového studia nebo v rámci intenzivních letních kurzů. Víkendová forma studia probíhá vždy v pěti na sebe navazujících prodloužených víkendech (pátek odpoledne + sobota + neděle), po kterých následuje zpravidla 14denní studijní volno pro přípravu na závěrečné zkoušky. O letních prázdninách pořádáme intenzivní kurzy, které začínají zpravidla v pátek nebo sobotu a pokračují bez přestávky dalších 12 dní (Instruktor fitness či Poradce pro výživu), případně 14 dní (Instruktor fitness + Trenér kulturistiky), trvají tedy celkem 13 či 15 dní. Po přestávce na studium následují zkoušky. Přesné termíny jednotlivých výukových týdnů pro dané kurzy najdete na této stránce.

Hodinový rozsah výuky (víkendové kurzy):

  • pátek - od 15:00 do 18:00 (19:00)
  • sobota - od 9:00 do 18:00
  • neděle - od 9:00 do 17:00 (18:00)

Hodinový rozsah výuky (letní intenzivní kurzy):

  • vždy od 9:00 do 17:00 (18:00)

Náplň kurzu

Níže najdete rozpis základních témat kurzu tak, jak je dán Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Ve sloupcích teorie a praxe najdete, kolik hodin má být danému tématu věnováno (pro teorii je 1 výuková hodina rovna 45 minutám, pro praxi 60 minutám).

Účast na kurzu musí být minimálně 80 %.

témateoriepraxe
poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1 -
historie stravování (vývoj, specifika naší zeměpisné šířky) 2 -
fyziologie trávení (stavba, průběh trávení, enzymy, hormonální systém) 4 -
makronutrienty, mikronutrienty (sacharidy, tuky, bílkoviny, vitamíny, minerály) 10 -
pitný režim (správné stanovení pitného režimu na základě věku, hmotnosti a sportovní disciplíny) 2 -
výpočet bazálního metabolismu (podle ověřených rovnic, např. Harris-Benedictova rovnice, porovnání jejich výsledků) 2 -
technologie zpracování potravin (seznámení se s novými trendy zpracování potravin a jejich klady a zápory) 2 -
doplňky pro zvláštní výživu (kategorizace doplňků a jejich využití) 2 -
doplňky pro výživu sportovce (rozdělení podle složení a vhodnosti pro jednotlivé sportovní disciplíny) 3 -
SZPI (Státní zemědělská a potravinářská inspekce) - kontrola potravin a legislativa 1 -
správné čtení a výklad etiket (schopnost správně přečíst a pochopit, co daný výrobek obsahuje, a odhalit klamání spotřebitele nepřesnými a zavádějícími informacemi) 1 -
výživa a sport 10 -
specifika výživy v závislosti na charakteru výkonu (síla, rychlost, vytrvalost), jeho délce a intenzitě, v závislosti na úrovni výkonu (rekreační, výkonnostní, vrcholová) a specifika výživy dětí a mládeže ve sportu
výživa a fitness 10 -
specifika výživy dle úrovně a vyspělosti cvičenců, jak správně připravit výživu a suplementaci ve fitness, kulturistice, CrossFitu, aerobních formách skupinových cvičení, spinningu, nordic walkingu, silovém trojboji, vzpírání
výživa a zdraví 10 -
nutný příjem a výdej pro zdravé fungování organismu
problémy spojené s nevyváženým příjmem a výdejem, problémy s jednostranným příjmem stravy
choroby trávicího systému
stravovací doporučení při diabetes mellitus, zvýšeném krevním cholesterolu, ICHS, při hypo- a hyperfunkci štítné žlázy, obezitě
poruchy příjmu potravy
praxe - 60
diagnostika - anamnéza
měření bioimpedančním přístrojem InBody 520
výpočty bazálního metabolismu, vhodného kalorického příjmu, jednotlivých složek v potravě a jejich gramáž
příprava jídelníčku pro konkrétní osoby dle individuálních potřeb a parametrů
praktické čtení etiket
celkem:6060

Závěrečné zkoušky

  • Písemný test. Test má 25 otázek, odpovědi jsou výběrové, každá otázka má 4 možnosti odpovědí, kde vždy pouze jedna je správná. Otázky jsou průřezové z celého rozsahu učebního plánu, vždy z probraného učiva.
  • Seminární práce. Student zpracuje seminární práci na zvolené téma a před zkouškami ji odešle ke zhodnocení. Pokud je schválena, donese ji vytištěnou k ústní zkoušce. Zkoušející může klást doplňující dotazy.
  • Ústní zkouška. Probírána jsou témata celého průřezu učební osnovou kurzu - jak teoretická, tak praktická (příprava jídelníčku a potravin aj.).

Hodnocení úspěšnosti závěrečné zkoušky:

  • Úspěšně je hodnocen test se 72 % správných odpovědí (test 25 otázek, 18 správných odpovědí).
  • Seminární práce - obhajoba seminární práce při ústní zkoušce.
  • Ústní zkouška před dvojčlennou komisí, hodnocení dle zodpovězení otázek a témat.
Navštivte nás i na Facebooku: FB stránka Ronnie.cz
Fitness akademie Ronnie.cz, s. r. o. • Bruslařská 1185/16, 102 00 Praha 10 - Hostivař • IČ: 03636429, DIČ: CZ03636429 • Kontaktní údaje
Copyright © 2010-2019 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2019 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu společnosti Erasport, s. r. o. zakázáno.