Některé z našich kurzů probíhají formou prodloužených výukových víkendů (pátek odpoledne + sobota + neděle), některé pak formou intenzivní (o letních prázdninách, kurzy začínají vždy v pátek a pokračují bez přestávky dalších 12 dní). Po skončení posledního výukového dne následuje zpravidla 14denní studijní volno pro přípravu na závěrečné zkoušky.

Přesné termíny jednotlivých výukových dní pro jednotlivé kurzy najdete na této stránce.

Vzdělávací rekvalifikační programy Instruktor fitness, Instruktor bojových sportůPoradce pro výživu obsahují celkem 150 výukových hodin. Obecné rozdělení studijních témat je dáno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, najdete je přehledně zpracováno na stránkách s popisy jednotlivých kurzů.

V případě, že je v kurzu vyšší počet studentů, může dojít k rozdělení studijní skupiny pro praktickou výuku na dvě části, kdy každá ze skupin absolvuje výuku odděleně (jedna v jiném termínu, než je v rozpisu daného kurzu; samozřejmě po předchozí domluvě).

Jak probíhají zkoušky?

Průběh zkoušek pro Poradce pro výživu je popsán na této stránce.

Zkoušky pro kurzy Instruktor fitness a Trenér kulturistiky se konají zpravidla 14 dní po posledním výukovém týdnu. Skládají se ze čtyř částí.

  • 1) obhajoba závěrečné práce (na které student pracuje již od prvních dní kurzu)
  • 2) písemný zkouškový test
  • 3) ústní zkouška (anatomie, fyziologie, diagnostika hybného systému)
  • 4) praktická zkouška (fitness, výživa)

Obhajoba závěrečné práce

Závěrečnou práci zpracovává student v předepsaném rozsahu na zadané či částečně jím zvolené téma od druhého výukového víkendu. Termín odevzdání závěrečné práce je nejpozději 3 dny před termínem zkoušky. Při zkoušce student nahlédne do zkoušejícími opravené závěrečné práce a dostane možnost ústní formou obhájit jím prezentované názory.

Písemný zkouškový test

V písemném zkouškovém testu odpovídá student (formou plnohodnotných odpovědí i formou dotazníku, kdy vybírá z předem nabízených odpovědí) na otázky z jednotlivých oborů, které byly ve výukových týdnech probírány. Seznam všech otázek není studentům před jejich zadáním znám. Délka trvání zkouškového testu je 60 minut.

Ústní zkouška

Při ústní zkoušce student (kurzů Instruktor fitness, Trenér kulturistiky a Instruktor bojových sportů) předvádí znalost kompletního vyšetření klienta, vylosuje si jednu z nabízených otázek (svalových partií), k níž sdělí vyčerpávajícím způsobem veškeré své znalosti. Ústní zkouška zahrnuje též problematiku výživy. K ústní zkoušce dostává student možnost postoupit, splní-li kritéria postupu ve zkoušce předchozí, písemné.

Praktická zkouška

Praktická zkouška (kurzů Instruktor fitness, Trenér kulturistiky) probíhá v prostorách fitness centra, kdy studenti ve dvojicích dostávají za úkol odtrénovat zadanou svalovou partii vždy jeden v roli trenéra a druhý v roli figuranta (posléze si role vymění), sestavit tréninkové plány, předvést kineziologický rozbor klienta, testy na zkrácené svaly apod.

Úspěšní absolventi získávají osvědčení o rekvalifikaci Instruktor fitness, případně i druhé osvědčení Trenér kulturistiky. Studenti, kteří v některé z částí zkoušky neuspěli, mají možnost v následujících 6 měsících absolvovat z dané části zkoušky maximálně 3 opravné pokusy.

Všichni studenti, kteří úspěšně složí zkoušky, získají osvědčení o rekvalifikaci Instruktor fitness (a někteří tedy i Trenér kulturistiky), která jsou podkladem pro získání živnostenského listu „Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb“ (práce osobního trenéra). Osvědčení se vydávají zvlášť v české a zvlášť v anglické jazykové mutaci (v případě vyžádání studentem za příplatek 100 Kč). Osvědčení jsou platná v České republice. V ostatních zemích EU a mimo ni, kde působí naši absolventi, byla naše rekvalifikace přijata bez komplikací. Pouze v jednotlivých případech si zaměstnavatel vyžádal zvláštní potvrzení nebo přezkoušení trenéra v daném jazyce.

Navštivte nás i na Facebooku: FB stránka Ronnie.cz
Fitness akademie Ronnie.cz, s. r. o. • Bruslařská 1185/16, 102 00 Praha 10 - Hostivař • IČ: 03636429, DIČ: CZ03636429 • Kontaktní údaje
Copyright © 2010-2020 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2020 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu společnosti Erasport, s. r. o. zakázáno.