V následujícím textu najdete řadu často se opakujících otázek zájemců o studium Trenérské školy II. třídy. Pokud i Vy máte otázky a nenajdete na našich stránkách potřebné odpovědi, budeme rádi, pokud nás budete kontaktovat.

K čemu opravňuje získané trenérské osvědčení ve Vaší škole?

Všichni studenti, kteří úspěšně složí zkoušky, získají osvědčení o rekvalifikaci Instruktor fitness (nebo také Trenér kulturistiky), která jsou podkladem pro získání živnostenského listu „Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb“. Úspěšní studenti tak mohou pracovat jako trenéři ve fitness, vydané osvědčení jim ale umožní fitness centrum i provozovat (samotné provozování fitness centra je sice živností volnou, bez rekvalifikačního kurzu ale v praxi není možné jakkoliv v rámci fitness centra pracovat s lidmi).

Je skutečně licence pro provozování fitness centra nutná?

Ano i ne. Pokud by chtěl člověk své fitness centrum pouze provozovat a na veškerou trenérskou práci mít personál, není to nutné. Pokud však chcete také s lidmi pracovat, trénovat je, radit jim, je nutné licenci fitness instruktora vlastnit.

Proč studovat právě v akademii Ronnie.cz?

Absolvování našich kurzů není snadné, vyžadujeme od studentů získání nemalého objemu znalostí, ale i díky tomu a také díky garanci značek Ronnie.cz i Svazu kulturistiky a fitness České republiky jsou naši absolventi v praxi značně zvýhodněni před absolventy jiných škol. Naše fitness akademie je řadu posledních let nejvyhledávanější a nejúspěšnější trenérskou školou v České republice, ročně ji absolvuje téměř 300 studentů a zájem o studium právě u nás nadále velmi výrazně roste. Studentům nabízíme kvalitní zázemí, početný, velmi zkušený a zároveň i různorodý lektorský sbor a především fakt, že maximálně dbáme na to, aby získali hluboké nové znalosti a dovednosti, a to především s ohledem na jejich následné využití v praxi.

Jaké jsou rozdíly mezi trenérskými školami?

Bohužel velmi propastné. Řada trenérských škol jsou téměř „one man show“, tzn. naprostou většinu výuky zajišťuje jediný lektor nebo jen několik málo vyučujících. V řadě zařízení se též závěrečné licence jen s drobnou nadsázkou „udělují za docházku“. Oběma zmíněným faktům pak odpovídá velmi nízká úroveň znalostí absolventů. Naše trenérská škola žádnou z uvedených cest nejde, naopak, lektorský sbor zahrnuje desítky odborníků, a to jak z řad vysokoškolských pedagogů, tak také z řad dlouholetých praktiků, osobních trenérů, reprezentantů apod. A jak již bylo zmíněno, závěrečné zkoušky u nás nejsou snadné, jejich úspěšné absolvování není samozřejmostí, ale na druhou stranu garantuje, že naši absolventi získali velké množství nových znalostí a dovedností. Budoucí zaměstnavatelé toto vše o Fitness akademii Ronnie.cz vědí a naše absolventy na trhu práce mnohdy cíleně vyhledávají.

Proč jsou ceny kurzů relativně nízké?

Ceny kurzů v naší škole jsou v porovnání s řadou trenérských škol nízké, což je trend, kterého se držíme již od počátků existence naší trenérské školy. Pro oba majitele naší akademie je provozování kurzů koníčkem a nikdy finanční přínos vzhledem k jejich dalším činnostem nebyl a není určujícím faktorem (Mgr. Pavel Provázek je mimo jiné majitelem úspěšné společnosti vyrábějící sportovní výživu, Ing. Martin Jebas je mimo jiné majitelem největšího českého obchodu se sportovní výživou a fitness zařízením). Není-li tedy finanční zisk prvořadým cílem a nejsme-li na něm jakkoliv existenčně závislí, můžeme si dovolit vstřícné ceny.

Platí se u vás nad rámec školného další poplatky, např. vstupné do posilovny?

Některé „trenérské školy“ mají tendenci zveřejňovat jen základní (relativně nízkou) cenu kurzů, ale následně účtují studentům řadu dalších skrytých poplatků, od vstupného do fitnesscentra přes vstupné na skupinové lekce (které vydávají za povinné pro úspěšné absolvování kurzu) až po několikatisícové poplatky za prodloužení studia či další tisícikorunové poplatky za zkoušky, o přemrštěných cenách studijních pomůcek či literatury ani nemluvě. Ve Fitness akademii Ronnie.cz touto cestou samozřejmě nejdeme. Všechny náklady na studium najdete na stránce Ceny studia a skládají se pouze ze samotné ceny kurzu a jen v případě, že se Vám nepovedou zkoušky na první pokus, ze symbolického poplatku 100 Kč za první nebo 300 Kč za druhý opravný pokus.

Je možné začít chodit do kurzu až v jeho průběhu?

Toto možné samozřejmě není. Kurzy mají dané osnovy studia, které je nutné probrat a v rámci těchto osnov je nezbytné, aby jedna téma předcházelo téma jinému, v opačném případě by totiž student neměl potřebné základy a novou látku bez znalosti jiné, která ji předcházela, by nemohl pochopit. Proto je samozřejmě nutné účastnit se kurzu od úplného začátku, tzn. od prvního výukového víkendu a nejlépe bez jakékoliv absence pokračovat až k víkendu poslednímu.

Je možné podat přihlášku po termínu uzávěrky přihlášek?

Ano, přihlášky můžete podávat ve výjimečných případech i později, ovšem pouze a jen na základě individuální domluvy a především, je-li v kurzu ještě volné místo (což se po termínu uzávěrky přihlášek stává opravdu výjimečně). Zda jsou či nejsou na daném kurzu ještě volná místa, najdete na této stránce.

Jsou možné i individuální kurzy?

Ano, individuální kurzy jsou možné, probíhají v Praze a konzultace s vyučujícími jsou domlouvány po dohodě se zájemcem. Vzhledem k nadstandardnímu věnování se vyučujícími je kurz dražší. Pro bližší informace a domluvení termínů nás, prosím, kontaktujte.

Jsou-li kurzy plně obsazeny, mají studenti individuální přístup?

V případě, že je v kurzu plný počet účastníků, je praktická výuka zpravidla dělená, tzn. odděleným skupinkám studentů se věnují lektoři individuálně tak, aby nebyla jakkoliv ohrožena kvalita výuky.

Jaké oblečení je vhodné s sebou na kurzy mít?

Na praktickou výuku je nutné mít sportovní oblečení do posilovny. Pro výuku diagnostiky, rozborů atd. se studenti vyšetřují vzájemně, tzn. je dobré mít vhodné spodní prádlo (popř. plavky).

Jaké sportovní předpoklady musí student mít?

Prakticky žádné. Výukový kurz je sestaven takovým způsobem, aby veškerou probíranou tematiku zvládli i studenti, kteří se s prostředím fitness setkávají prakticky poprvé. Ti získají v kurzu takové informace, aby byli schopni úspěšně absolvovat závěrečné zkoušky, především ale aby se bez problémů mohli uplatnit jako trenéři či provozovatelé fitness center. Na druhou stranu díky ve svých oborech zkušeným lektorům získají řadu nových informací i ti studenti, kteří již do kurzu se středním či vyšším množstvím vědomostí z probíraných oborů přicházejí.

Jaký je průměrný věk studentů?

Věk studentů není v žádném případě v jakémkoliv ohledu omezujícím faktorem. Průměrný věk studentů je cca 26 let, našemu nejmladšímu absolventovi bylo 18 let (licenci obdrží jedinci starší 18 let), nejstarší oslavil krátce po úspěšném absolvování zkoušek šedesátiny.

Jak obtížné jsou závěrečné zkoušky?

Závěrečné zkoušky nejsou obtížné pro žádné studenty, kteří pravidelně docházeli do jednotlivých hodin a kteří se poctivě na závěrečnou zkoušku připravili. Na druhou stranu přijde-li student ke zkoušce nepřipraven, je logické, že může mít s jejím složením potíže. Jména naší školy si vysoce ceníme, a proto chceme, bude-li mít absolvent osvědčení o rekvalifikaci právě od nás, aby měl dostatek vědomostí pro praxi, aby z něho byl výborný trenér. Tomu odpovídá průběh kurzů, plné nasazení lektorů ve dnech výuky i zkoušky.

Navštivte nás i na Facebooku: FB stránka Ronnie.cz
Fitness akademie Ronnie.cz, s. r. o. • Bruslařská 1185/16, 102 00 Praha 10 - Hostivař • IČ: 03636429, DIČ: CZ03636429 • Kontaktní údaje
Copyright © 2010-2020 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2020 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu společnosti Erasport, s. r. o. zakázáno.