V následujícím textu najdete řadu často se opakujících otázek zájemců o studium Trenérské školy I. třídy. Pokud i Vy máte otázky a nenajdete na našich stránkách potřebné odpovědi, budeme rádi, pokud nás budete kontaktovat.

Pokud zatím nemám ukončené vzdělání trenéra II. třídy, mohu být i přesto do Trenérské školy I. třídy přijat?

Ano, studenta je možné přijmout i podmínečně s tím, že si licenci II. třídy (udělovanou řadou komerčních institucí např. pod názvy Instruktor fitness, Trenér kulturistiky či jinými) musí dodělat do konce kalendářního roku, ve kterém nastoupí ke studiu Trenérské školy. Nicméně je nutné zdůraznit, že tento postup, tzn. souběžné absolvování kurzů pro II. třídu i školy I. třídy, je pro studenta velmi náročný.

Jsem absolventem FTVS UK, mohu studovat trenéra I. třídy a za jakých podmínek?

Samozřejmě ano, takovým studentům je zpravidla uznána kompletní Všeobecná část a student tedy absolvuje pouze Specializaci. Úměrně tomu je i nižší cena školného.

Poté, co získám licenci trenéra I. třídy, mohu pokračovat ve studiu na FTVS UK pro získání titulu Bc. nebo Mgr.?

V současné době (2019) tato možnost není, nicméně o její realizaci v budoucnu se uvažuje. Zájemcům o získání titulů Bc. či Mgr. je doporučeno studovat některý z řádných programů na FTVS UK standardně od prvního ročníku.

Na jakém principu funguje spolupráce mezi Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Svazem kulturistiky a fitness České republiky a Fitness akademií Ronnie.cz?

Bez úzké spolupráce těchto tří subjektů by provozování Trenérské školy na takto vysoké úrovni nebylo možné. Trenérskou školu I. třídy může ze své podstaty zajišťovat pouze FTVS UK ve spolupráci se SKFČR, tomu s vytvořením výukových plánů, zajištěním lektorů, organizací teoretické i praktické výuky významně pomáhá Fitness akademie Ronnie.cz. Nutno dodat, že veškerý případný finanční přebytek zůstává samozřejmě v plné výši Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Samotné organizování Trenérské školy je pro SKFČR i Fitness akademii Ronnie.cz časově i organizačně velmi náročnou činností (což ostatně vyplývá i z časového rozložení studia, kdy celkem 15 víkendů v každém roce - což je téměř třetina roku kalendářního - zabírá některá část přímé výuky).

Kolik studentů Trenérskou školu I. třídy v jednotlivých ročnících navštěvuje?

Do prvního ročníku ve školním roce 2012/2013 se zapsalo celkem 13 studentů, do prvního ročníku ve školním roce 2013/2014 se zapsalo 10 studentů, do prvního ročníku ve školním roce 2014/2015 se zapsalo 15 studentů. V těchto počtech studenti absolvují výuku Specializace, výuka Všeobecné části je pak společná se studenty jiných sportovních odvětví.

Jak je studium časově náročné? Lze jej zvládat při práci či studiu jiné školy?

I přesto, že se jedná o studium víceméně víkendové (popř. včetně některých pátků), je časová náročnost velmi značná. Pro příklad uveďme rozpis termínů pro první ročník ze školního roku 2014/2015, ve kterém studenti v rámci Všeobecné části od října 2014 do května 2015 absolvují celkem 9 výukových bloků (pátek + sobota) a v rámci Specializace 6 výukových bloků (pátek odpoledne + sobota + neděle). V součtu to tedy znamená celkem 15 výukových bloků rozložených do 8 měsíců. Na druhou stranu je nutné doplnit, že naprostá většina studentů současně se studiem Trenérské školy pracuje na plný úvazek či studuje denním studiem na vysoké škole a i přesto studium Trenérské školy zvládají.

Jak probíhá závěrečná zkouška před komisí po dvou letech studia?

Studenti si mohou vybrat, chtějí-li absolvovat termín v listopadu v roce, kdy ukončili druhý ročník, nebo v březnu roku následujícího (popř. pozdější termín, nejpozději však do dvou let od ukončení druhého ročníku). Úměrně tomu musí s předstihem odevzdat závěrečnou práci. Při samotné zkoušce jsou přítomni zástupci FTVS UK pro Všeobecnou část (zpravidla tři) a také zástupci sportovního svazu a FTVS UK pro Specializaci (také zpravidla tři). Student má s předstihem k dispozici témata pro závěrečné zkoušky, ze kterých si při zkoušce samotné některá vylosuje (popř. mu jsou zadána) a zpravidla ústní formou s možností písemné přípravy je před komisí zodpovídá. Zodpovídá tedy otázky k Specializaci, dále pak otázky ke Všeobecné části a také může dojít na obhajobu jeho tezí uvedených v závěrečné práci (a to ve chvíli, pokud k ní byly oponentem práce, vedoucím práce či některým ze členů zkušební komise vzneseny doplňující otázky). Svým průběhem závěrečná zkouška připomíná závěrečnou zkoušku na vysokých školách.

Navštivte nás i na Facebooku: FB stránka Ronnie.cz
Fitness akademie Ronnie.cz, s. r. o. • Bruslařská 1185/16, 102 00 Praha 10 - Hostivař • IČ: 03636429, DIČ: CZ03636429 • Kontaktní údaje
Copyright © 2010-2020 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2020 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu společnosti Erasport, s. r. o. zakázáno.